تعمیر موتور ائودی شاسی

این موتور کستوم و سفارشی است
مشتری در بدو ورود اعلام کردند صدا ی ریزی موتور دارد پس از بررس متوجه شدیم یکی از سیلندرها تاخیر اشتعال دارد و سنسور ناک فعال شده و سیلندر معیوب را بتوسط قطع کردن مدار برق از سیکل کار خارج میکند ( تعمیر موتور ائودی نیاز به دقت بالا دارد )

پس از گرفتن مفدار کمپرس از تک تک سیلندرها سیلندر معیوب مشخص شد عیب یابی بتوسط گرفتن فشار کمپرس مثل هر عملیات فنی احتیاج به تجربه خاطی دارد تا مشخص شود که ایا این نقصان به سرسیلندر مربوط است ویا به مجموعه رینگ و پیستون علاوه براین همچنان علت دستورسنسور ناک پابرجاست

تعمیر موتور ائودی

پس از برداشتن سرسیلندر موتور خردگی شدیدی در سیلندر موتور مشاهده گردید که احتیاج به تعمیر و تراشکاری الزامیست در مجموعه موتور میبایست عملکرد تمامی سیلندر ها تک به تک بررسی و از سلامت انها اطمینان حاصل نمود

هزینه تعمیر موتور بی ام و

هزینه تعمیر موتور ائودی و بسته به خرابی قطعه و کدام بخش و اجزا متفاوت می باشد . در اقای اتومات ابتدا چک اپ خودرو بصورت رایگان انجام میشود تا عیب خودرو تشخیص داده شود . سپس نسبت به تعمیر آن قسمت اقدام میشود.

ثبت ديدگاه

تماس فوری